Arkivets åbningstider

Arkivet er åbent hver torsdag fra kl. 15.30 - 17.30

Sidste nyt

Bymidten maj måned 1954
Bymidten 2010

Fortid og nutid på internettet

Gå ind på hjemmesiden www.kortal.dk

Zoom ind på kortet og sammenlign luftfotos fra 1954 med 2010

(se eksempel fra bymidten i Sdr. Felding)


Afholdshotellet med kørestald.

Klik på billederne for at forstørre dem

Kørestalden er bygget i 1914
På billedet med den gamle bil, kan man se nogle af hotellets gæster, som er kommet til Sdr. Felding for at fiske i Skjern Å.

Vi ved ikke, hvem gæsterne er; men manden med den hvide jakke er værten Anders Chr. Olesen, som fik skøde på hotellet det d. 20. maj 1914


Vi modtager gerne gamle billeder og arkivalier.

Spørgsmål til arkivet rettes til:

Leif Jørgensen
Tømmergården 14
7280 Sdr. Felding

email: leifsdrfelding@gmail.com
tlf.: 21 76 45 85

Velkommen til vores hjemmeside.

 Vi håber, du finder vore sider interessante, og har du spørgsmål, ris eller ros, hører vi gerne fra dig.
Du kan komme i kontakt med os ved at skrive til flg. e-mail adresse: leifsdrfelding@gmail.com

 

Der er specielt tre perioder, der har præget udviklingen og tilflytningen til vores område i det 20. århundrede:
Det er tørvegravningen i perioden omkring 1. verdenskrig.
Det er brunkulsbrydningen omkring 2. verdenskrig
Det er træindustriens udviklin gennem de sidste 50 år.

Det vil derfor være naturligt, at starte vores hjemmeside med at vise nogle billeder fra de tre perioder.
Da billderne fylder temmelig meget, vises de i miniatureformat. Klik på et billede for at se det i stort format

  • Jutlandia 1953

Tørvene "skrues op"
Billedet viser hvordan tørvene vlev stakket i de store tørvemoser omkring Sandet og Stakroge inden de i tipvognew blev kørt til stationen for derefter at blive læsset i jernbanevogne for at blive transporteret ud til forbrugerne med jernbanen fra Kolding til Troldhede. En jernbane som fra 1917 - 1968 kom til at betyde utroligt meget for egnens udvikling

Personalet på Jutlandia
Tømrermester Richard R. Nielsen startede efter 2. verdenskrig en produktion af vinduer og nogle år senere også af dørplader.
Senere blev B.K. Bennedsen medejer af firmaet, og sammen skabte de grobunden for den store udvikling indenfor træindustrien med arbejdspladser til flere hundrede mennesker på Jutlandia og Rationel.
På billedet ser vi de fleste af medarbejderne på Jutlandia i 1953 med de to indehavere midt i forreste række.

Det sorte "guld"
I perioden omkrin 2. verdenskrig og op til midt i 1960'erne blev der gravet meget brunkul i de store lejer som lå i Kærhede, Svanholm, Fruergård og Høgsvig.
Arbejdet i lejerne tiltrak mange arbejdere og håndværkere og var på den måde vel endda en af årsagerne til den efterfølgende store udvikling indenfor træindustrien, som specielt skete i Sdr. Felding